Năm Đầu Tiên Tôi Sống Ở Sài Gòn (Hoài Niệm Thời SV)

Bài viết hoài niệm về Sài Gòn của năm đầu sinh viên của tác giả Linh Tran. Hãy đọc để cảm nhận về Sài Gòn thời điểm đó của cô gái này như thế nào bạn nha!.