Tâm sự: Đau đớn khi đọc được tin nhắn Chồng gửi cho gái gọi

Cảm giác của mọi người khi đọc được chồng nhắn tin những dòng này với gái gọi như thế nào? Còn mình, phải nói là cảm thấy như bị ngàn mũi dao đâm vào tim, đâm vào đầu.