Buôn chuyện: Thái Nguyên quê anh chỉ có Chè thôi à!?

Có anh người yêu, quê Thái Nguyên, yêu được 9 tháng chứ không còn ít ỏi gì nữa…lần đầu gặp nhau nói chuyện thì thấy anh ấy bảo quê Thái Nguyên, mình mới trêu: