Buôn chuyện: Chị giận anh vì hay đi hiến máu, làm từ thiện

Chẳng biết việc này phải giải quyết như nào. Mình ở với anh trai, anh trai mình năm nay 26 tuổi, cựu sinh viên trường, cũng học xong thạc sĩ rồi.