Tâm Sự: Chị biết chị làm thế là sai, nhưng chị không còn sự lưạ chọn nào khác.

Chị và anh yêu nhau từ khi đang còn là sinh viên, anh K44 còn chị K45, yêu nhau từ khi chưa có gì đến bây giờ có chút là sự nghiệp của cả 2.