Buôn chuyện: Cô cà khịa, OK!, cháu tán luôn con gái của Cô!

Em 2K2, con bạn hàng xóm em tên N.T.M.Anh. 2 đứa bằng tuổi đều 2K2 cùng trường nhưng khác lớp, em chuyên Sinh nó chuyên Lý, nó xinh, mặc dù nhiều người thích nó nhưng nó không đồng ý, nó lại cứ thích em.