Sự liên quan giữa tâm linh và khoa học

Nói về tâm linh và khoa học chẳng khác gì nói về Đông và Tây y. Ông Tây y phải chụp cộng hưởng từ, siêu âm, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu rồi mới ra kết quả. Ông Đông y thì nhìn, sờ nắn, nghe, hỏi và bắt mạch rồi cũng biết bệnh thế …

Sự liên quan giữa tâm linh và khoa học Xem đầy đủ »