Bài thơ Lính Chốt Kể Chuyện của tác giả Ái Nhân (thơ hay về Lính)

“Hơn 30 năm rồi…năm đó tôi là trung úy chính trị viên đại đội 5 tiểu đoàn 8 trung đoàn 540- sư 327 chỉ huy giữ chốt pa đí….….bài thơ này là kỷ niệm hào hùng một thời, xôn xao cả sư đoàn…đồng đội thay nhau chép…còn cán bộ kẻ không ưa thì vặn vẹo…nhưng …

Bài thơ Lính Chốt Kể Chuyện của tác giả Ái Nhân (thơ hay về Lính) Read More »