Tôi quyết tâm bỏ thuốc lá & cảm xúc khi rời xa điếu thuốc

Thuốc lá rất có hại cho sức khoẻ, bằng chứng là ngoài bìa bao thuốc lá có những hàng chữ như hút thuốc có hại cho sức khoẻ dẫn đến ung thư phổi, chết sớm..v..v..