Một số thuật ngữ thường thấy trong Word

Bài viết này mình sẽ nói lý thuyết 1 chút về các thuật ngữ ta thường thấy có trong văn bản Word, như: Character, Word, Paragraph, Word Wrap.

Character (Ký tự)

Khi bạn gõ 1 phím trên bàn phím thì màn hình sẽ hiện ra 1 ký tự tương ứng và in được ra giấy thì đó là 1 ký tự.

Như vậy, phím ký tự trên bàn phím là tất cả các phím chữ, phím số, phím dấu,… Các phím này thường được bố trí ở khu vực giữa bàn phím nhằm tạo thuận tiện khi chúng ta gõ các ký tự.

Giải thích các thuật ngữ Character, Word, Paragraph, Word Wrap

Word (Từ)

Mỗi nhóm ký tự liền nhau và được phân cách bằng khoảng trắng (phím Space Bar) được gọi là một từ. Từ ngắn nhất chỉ có 1 ký tự, còn từ dài nhất thì không có giới hạn.

Chú ý: Trong đoạn văn bản khi có dấu ngắt câu nằm giữa 2 từ (dấu chấm, dấu phẩy,…), bạn phải gõ dấu ngắt câu nằm sát vào từ đứng trước, tiếp đến là khoảng trắng (phím Space Bar) rồi mới gõ tiếp từ đứng sau.

Paragraph

Là 1 đoạn văn bản được kết thúc bằng cách xuống dòng. Nếu bạn chỉ gõ phím Enter mà không gõ thêm chữ nào thì đó là 1 Paragraph rỗng, ngoài ra Paragraph có thể chỉ là 1 dòng chữ ngắn, còn thông thường 1 Paragraph sẽ có nhiều dòng chữ.

Word Wrap

Khi gõ 1 đoạn văn bản dài mà không có dấu chấm xuống dòng, bạn sẽ thấy văn bản tự động xuống dòng mỗi khi gặp lề bên phải của trang giấy, đó là Word Wrap.

Nếu bạn có thắc mắc về các thuật ngữ nào khác, xin vui lòng gửi comment bên dưới, chúng ta sẽ cùng giải thích và cập nhật vào bài viết này!

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top