Chèn khung Bình luận Facebook vào Blogger

Trong bài trước, A4Y đã hướng dẫn chi tiết cách tạo đường dẫn Breadcrumb cho Blogger. Bài viết này A4Y tiếp tục hướng dẫn cách chèn khung bình luận Facebook vào Blogger nhanh chóng chỉ trong vài bước.

Hướng dẫn chèn khung comment Google Plus vào Blogger

Lưu ý: Hiện nay 1 số nhà mạng VN thỉnh thoảng chặn truy cập vào Facebook nên quá trình tải trang có thể chậm hơn bình thường nếu bạn chèn khung bình luận facebook vào blog.

Chèn comment Facebook vào Blogger

Xem live demo tại blog Hình Ảnh Vui

Hướng dẫn chèn nhận xét Facebook vào Blogger

Các bước thực hiện:

1. Đăng nhập vào Trang tổng quan Blogger. Chọn Mẫu, chọn tiếp Chỉnh sửa HTML.

2. Chèn đoạn mã dưới đây vào trước mã </body>

<div id=’fb-root’/>

<script>(function(d, s, id) {

var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

if (d.getElementById(id)) {return;}

js = d.createElement(s); js.id = id;

js.src = &quot;//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&quot;;

fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>

3. Chèn đoạn mã dưới đây vào trước mã </head>

<script type=’text/javascript’>

//<![CDATA[

var purl= location.href;

var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(“.html”)+5);

var fbcm ='<div class=”fb-comments” data-href=”‘+fb_href+'” data-num-posts=”5” data-width=”550“></div>’;

//]]>

</script>

Với 5, 550 lần lượt là: Số nhận xét hiển thị và Chiều rộng của khung nhận xét.

4. Bấm Ctrl+F để tìm đến đoạn mã:

<b:include data=’post’ name=’post’/>

Chèn đoạn mã dưới đây vào ngày sau đoạn mã vừa tìm được:

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>

<script type=’text/javascript’>

document.write(fbcm);

</script>

</b:if>

5. Bấm Lưu mẫu để hoàn thành.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top