Chèn khung Bình luận Facebook vào Blogger

Chèn khung Bình luận Facebook vào Blogger

Trong bài trước, A4Y đã hướng dẫn chi tiết cách tạo đường dẫn Breadcrumb cho Blogger. Bài viết này A4Y tiếp tục hướng dẫn cách chèn khung bình luận Facebook vào Blogger nhanh chóng chỉ trong vài bước.
Hướng dẫn chèn khung comment Google Plus vào Blogger
Lưu ý: Hiện nay 1 số nhà mạng VN thỉnh thoảng chặn truy cập vào Facebook nên quá trình tải trang có thể chậm hơn bình thường nếu bạn chèn khung bình luận facebook vào blog.

Chèn comment Facebook vào Blogger

Xem live demo tại blog Hình Ảnh Vui
Hướng dẫn chèn nhận xét Facebook vào Blogger


Các bước thực hiện:
1. Đăng nhập vào Trang tổng quan Blogger. Chọn Mẫu, chọn tiếp Chỉnh sửa HTML.
2. Chèn đoạn mã dưới đây vào trước mã </body>

<div id=’fb-root’/>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = &quot;//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&quot;;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>

3. Chèn đoạn mã dưới đây vào trước mã </head>

<script type=’text/javascript’>
//<![CDATA[
var purl= location.href;
var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(“.html”)+5);
var fbcm ='<div class=”fb-comments” data-href=”‘+fb_href+'” data-num-posts=”5” data-width=”550“></div>’;
//]]>
</script>

Với 5, 550 lần lượt là: Số nhận xét hiển thị và Chiều rộng của khung nhận xét.
4. Bấm Ctrl+F để tìm đến đoạn mã:

<b:include data=’post’ name=’post’/>

Chèn đoạn mã dưới đây vào ngày sau đoạn mã vừa tìm được:

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>
<script type=’text/javascript’>
document.write(fbcm);
</script>
</b:if>

5. Bấm Lưu mẫu để hoàn thành.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận